Енциклопедія Наукового товариства імені Шевченка

НТШ

Енциклопедія НТШ це багатотомне видання про наукове й громадське товариство в Україні  Наукове товариство імені Тараса Шевченка.

Мета виданняпоказати роль Товариства в історії України та Європи, розкрити основні наукові проблеми, над якими працювало і працює НТШ (а від1947 до 1989 р. у різних країнах Європи, Америки, Австралії), наголосити на досягненнях і відкриттях Товариства в різних ділянках науки. Ці сюжети мають бути розглянуті не ізольовано, а на широкому тлі суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку України і Європи.

Енциклопедія репрезентує цілісний і багатовимірний образ інституції: її мету й завдання, структуру, основні видання, персоналії та установи. За своїм змістом пропоноване видання є істотним доповненням наукових знань про Україну.

Нині опубліковано 4 томи Енциклопедії.

Онлайн-доступ

Інститут енциклопедичних досліджень у співпраці з Науковим товариством імені Тараса Шевченка створив онлайнову версію Енциклопедії НТШ, яка від 2016 року доступна за адресою: http://encyclopedia.com.ua