Енциклопедія Наукового товариства імені Шевченка

Енциклопедія НТШ – це багатотомне видання про наукове й громадське товариство в Україні  – Наукове товариство імені Тараса Шевченка. Перший том опубліковано 2012 року.

Мета видання – показати роль Товариства в історії України та Європи, розкрити основні наукові проблеми, над якими працювало і працює НТШ (а від1947 до 1989 р. у різних країнах Європи, Америки, Австралії), наголосити на досягненнях і відкриттях Товариства в різних ділянках науки. Ці сюжети мають бути розглянуті не ізольовано, а на широкому тлі суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку України і Європи.

Енциклопедія репрезентує цілісний і багатовимірний образ інституції: її мету й завдання, структуру, основні видання, персоналії та установи. За своїм змістом пропоноване видання є істотним доповненням наукових знань про Україну.

ОПУБЛІКОВАНІ ТОМИ (переглянути інформацію)

ОНЛАЙН-ВЕРСІЯ