Енциклопедія Сучасної України

“Енциклопедія Cучасної України” (ЕСУ) – сучасна українська загальна енциклопедія, яку пишуть провідні науковці країни. Нині найбільше за кількістю томів енциклопедичне видання українською мовою. Має електронну версію в мережі Інтернет.

ЕСУ всебічно й об’єктивно відтворює  багатогранний образ України 20–21 століть в особах, інституціях, поняттях, охоплюючи всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури, спорту й молодіжної субкультури до різноманітних явищ, процесів, понять. Вміщує статті не лише про громадян України, а й про українців, які мешкають за кордоном і стали відомими в тій чи тій сфері життя. Не оминає енциклопедія і зарубіжних українознавців. Містить інформацію про національні меншини України, їхню історію, інституції, видання, відомих представників.

Серед авторів енциклопедії – всесвітньо відомі дослідники, визнані авторитети у своїй галузі – провідні фахівці Національної академії наук України, галузевих академій, науковці вищої школи, мистецтвознавці, краєзнавці, видатні вчені діаспори.

ОПУБЛІКОВАНІ ТОМИ (бібліографічний опис, рецензії, замовити)

ОНЛАЙН-ВЕРСІЯ