Термінологічні словники

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував серію «Із словникової спадщини», яка покликана повернути до життя українські термінологічні словники, створені на початку 20 століття.

Перевидання цих словників, що є не лише пам’ятками української мови, а й донині зберігають своє наукове та практичне значення – надзвичайно актуальне в умовах становлення термінологічної системи української мови, очищення її від невластивих для неї форм та зворотів, штампів, русизмів. Цією серією Інститут енциклопедичних досліджень НАН України долучається до низки установ, що перевидають найважливіші здобутки академічної науки перших десятиліть діяльності Української академії наук (нині НАН України), які стали раритетними, а деякі з них у радянські часи було заборонено й вилучено з ужитку.

Редакційна колегія поділяє думку члена-кореспондента НАН України І.А. Акімова, який у передмові до факсимільного видання «Словника зоологічної номенклатури» (К., 2005), писав, що «нині, як ніколи, існує потреба у культивуванні української мови найвищого ґатунку, в тім числі мови наукової, якою користуються викладачі, дослідники, студенти… Провідні українські зоологи дійшли висновку, що факсимільне видання унікального лексикографічного документа – «Словника зоологічної номенклатури» – є єдино можливим відправним пунктом для розвитку сучасної української зоологічної номенклатури і термінології».

Ці слова стосуються й усіх інших словників, які перевидає Інститут. Сподіваємося, що вони сприятимуть виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських термінологічних систем.

Редакційна колегія серії «Із словникової спадщини» висловлює щиру подяку Ользі Сенюк за надані першодруки словників із фондів книгозбірки Євгена Поповича й Ольги Сенюк.

Перелік словників

Головна редакційна колегія

Укладачі словників

Замовити словники