Оцінювання ефективності діяльності інституту

12/06/2019

Відповідно до Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 рр. академічні установи впродовж 2016-2019 рр. проходять оцінювання ефективності своєї діяльності за оновленою методикою.

19 квітня 2019 р. було проведено оцінювання ефективності діяльності Інституту енциклопедичних досліджень НАН України за період 2014-2018 рр. За результатами оцінювання, як свідчить постанова президії НАН України № 169 від 12.06.2019, Інститут віднесено до категорії “Б” (установа, що займає стабільні позиції на національному рівні, є провідною за певними напрямами наукових досліджень та розробок, впроваджень конкретних видів наукової та технічної продукції, має вагомі результати для забезпечення розвитку науки і практики відповідної галузі України, значний потенціал для наукового, технічного та соціального розвитку країни, виявляє активність щодо інтеграції у світовий науковий простір з урахуванням національних інтересів).

Водночас підрозділи установи – Відділ науково-дослідної роботи, науково-інформаційного й науково-технічного забезпечення Енциклопедії Сучасної України та Відділ теорії та методології створення енциклопедичних видань – віднесено до категорії “А” (сильний підрозділ, що працює у відповідній галузі науки на високому світовому рівні).

Докладніше про результати оцінювання установ НАН України