Сучасні виміри української регіоналістики

06/06/2019

5 червня 2019 р. науковці Інституту енциклопедичних досліджень взяли участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасні виміри української регіоналістики», що відбулася в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Серед низки порушених доповідачами проблем прозвучали й питання регіональної енциклопедистики. Зокрема, М.Г. Железняк у доповіді «ЕСУ: регіональний аспект» наголосив на ролі регіональних досліджень та внеску фахівців різних напрямів знань, що представляють регіони України й світу, у формування «Енциклопедії Сучасної України». О.С. Іщенко доповів про бачення розвитку української регіональної енциклопедистики та роль Інституту енциклопедичних досліджень у вивченні проблем цієї галузі (тема доповіді «Регіональний вимір в енциклопедознавчних дослідженнях»).

Прикметно, що в роботі конференції брали участь науковці з Ніжина та інших регіонів, які співпрацюють з Інститутом енциклопедичних досліджень у напрямі підготовки томів ЕСУ. Серед них: Г.В. Самойленко, О.Г. Самойленко, О.А. Кавунник, В.В. Кузик та інші.

  • Ніжинські краєвиди