Новини

На сайті ЕСУ з’явився пошук Google

З метою розширення функціональних можливостей віднайдення інформації, на сайті «Енциклопедії Сучасної України» впроваджено пошуковий інструмент, що надає система Google. Це забезпечує пошук запитів не лише серед реєстрових слів (заголовків), а в будь-якій частині  статті (заголовку, основному тексті, спискові літератури тощо). Сторінка пошуку Google доступна за посиланням. Шлях до неї – у нижньому меню сайту (див.… Читати далі »

В КЕВУ додано рубрику «Рецензії»

«Корпус енциклопедичних видань України» (КЕВУ) – це бібліографічний онлайн-покажчик українських енциклопедій, енциклопедичних словників та довідників. Проект є «живим», оскільки постійно оновлюється бібліографічними даними відповідно до появи нових видань. Відтепер додано нову опцію на цьому ресурсі: окрім бібліографічних відомостей, онлайн-ресурс містить про видання супровідну інформацію іншого характеру, а саме рецензії й відгуки про них, надруковані в… Читати далі »

Оцінювання ефективності діяльності інституту

Відповідно до Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 рр. академічні установи впродовж 2016-2019 рр. проходять оцінювання ефективності своєї діяльності за оновленою методикою. 19 квітня 2019 р. було проведено оцінювання ефективності діяльності Інституту енциклопедичних досліджень НАН України за період 2014-2018 рр. За результатами оцінювання, як свідчить постанова президії НАН України № 169 від 12.06.2019, Інститут віднесено до… Читати далі »

Сучасні виміри української регіоналістики

5 червня 2019 р. науковці Інституту енциклопедичних досліджень взяли участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасні виміри української регіоналістики», що відбулася в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Серед низки порушених доповідачами проблем прозвучали й питання регіональної енциклопедистики. Зокрема, М.Г. Железняк у доповіді «ЕСУ: регіональний аспект» наголосив на ролі регіональних досліджень та внеску фахівців різних напрямів… Читати далі »

Про «Словник хемичної термінології» Олени Курило, перевиданий в Інституті енциклопедичних досліджень, і не тільки…

У пропонованому відео директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України М.Г. Железняк ділиться власними відомостями про непересічну постать українського мовознавства Олену Курило, авторку «Словника хемичної термінології» (1923 р.), якій присвячено випуск тележурналу «Історична правда з Вахтангом Кіпіані”. Перевиданий в Інституті енциклопедичних досліджень «Словник хемичної термінології доступний для читання в електронному вигляді»:

Наші словники – тепер у найбільшій бібліотеці світу

За сприяння українського посольства в США, термінологічні словники, перевидані Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України в серії «Із словникової спадщини», передано до Національної бібліотеки США (Бібліотека Конгресу). Про це йдеться в повідомленні американського видання The Ukrainian Weekly. Термінологічні словники у серії  «Із словникової спадщини» – це перевидання пам’яток української термінографії початку 20 століття, які радянським режимом… Читати далі »

З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства»

Опубліковано архівні матеріали, що окреслюють організацію роботи редакції «Енциклопедії українознавства» впродовж 1948–1985 років. Видання містить також науковий аналіз «Енциклопедії українознавства», висвітлюючи її як окрему віху в українській енциклопедистиці, а також як об’єкт наукових дослід­жень і джерельну базу для студій. Докладніше

Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції

Вийшла друком колективна монографія “Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції”, що висвітлює питання щодо типологічних різновидів українських енциклопедичних видань та їхніх функціональних і жанрово-стильових особливостей. Докладніше

19-й і 20-й томи “Енциклопедії Сучасної України”

Опубліковано 19-20 томи “Енциклопедії Сучасної України”. “Енциклопедія Сучасної України” – нині найбільше українське енциклопедичне видання, є першою енциклопедією про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події… Читати далі »

Енциклопедичний вісник України

Вийшов друком 10 випуск “Енциклопедичного вісника України”. Видання містить наукові розвідки з енциклопедистики (серед них – доповіді учасників круглого столу з нагоди 100-річчя НАН України «Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка», що відбувся 26 червня 2018 року), матеріали до словника енциклопедичних термінів, запропоновані фахівцями Інституту енциклопедичних досліджень НАН України,… Читати далі »