Енциклопедична діяльність у Відділенні історії, філософії та права Національної академії наук України у 2015–2019 роках

04/05/2020

На сайті Національної академії наук України опубліковано звіт про діяльність Відділення історії, філософії та права НАН України у 2015-2019 роках академіка НАН України В.А. Смолія. Пропонуємо уривок зі звіту, що описує досягнення енциклопедичної справи у Відділенні.

Інститути Відділення успішно продовжують фундаментальні проєкти на ниві української енциклопедистики, пов’язані з систематизацією й упорядкуванням сучасних дисциплінарних і міждисциплінарних компендіумів соціогуманітарного знання.

Під керівництвом акад. НАН України В.Я. Тація та за участі установ Відділення продовжено проєкт «Великої української юридичної енциклопедії». У звітний період завершено тритомне видання «Енциклопедія міжнародного права», яке є систематизованим зводом знань про міжнародну правову систему (гол. редкол. акад. НАН України Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов та ін.).

Побачив світ том 1 енциклопедії «Країни світу і Україна» (гол. редкол. чл.-кор. НАН України А.І. Кудряченко).

Державна установа «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України» продовжувала роботу з підготовки та випуску томів «Енциклопедії сучасної України» (ЕСУ) та розміщенню їхніх матеріалів у мережі Інтернет на сайті онлайнової ЕСУ (М.Г. Железняк та ін.).

В Інституті історії України НАН України видано першу і другу книги спеціалізованого тому Енциклопедії історії України – «Україна – Українці», який зорієнтовано на цілісну й інтегральну репрезентацію соціогуманітарного, зокрема історичного знання про Україну у розширеному енциклопедичному форматі (голова редкол. акад. НАН України В.А. Смолій) (2018, 2019). Усі 12 томів енциклопедичного видання розміщено в Мережі у зручному для користувачів форматі. Сьогодні електронна «Енциклопедія історії України» стала одним із найбільш потужних і затребуваних академічних ресурсів соціогуманітарного профілю. Про це свідчить актуальна статистика пошукових запитів користувачів – кількість віртуальних відвідувань цього ресурсу щорічно сягає 2,3 млн.

До 100-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України побачив світ перший том енциклопедії «Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки».

Співробітники Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України спільно з Інститутом геоінформаційних систем та Львівською обласною державною адміністрацією розробили інтерактивну мапу «Досвід української державності. ЗУНР 1918–1923. Львів, 1–21 листопада 1918 р.)».

Активно розробляється історична енциклопедистика в Інституті історії України НАН України, котра реалізується у вигляді низки тематичних і спеціалізованих проєктів. У звітний період завершено публікацію шеститомного енциклопедичного словника-довідника «Україна в міжнародних відносинах» (2011–2016); опубліковано фундаментальну «Енциклопедію Голодомору. 1932–1933 рр.» (2018); побачили світ кілька чергових регіональних книг багатотомних енциклопедичних серій «Звід пам’яток історії та культури України», «Реабілітовані історією» (всього вже вийшло понад 100 томів); розпочато підготовку енциклопедичних видань «Українська революція, 1917–1921. Енциклопедія» та «Україна у Другій світовій війні. Енциклопедія».

🌐 Повний текст звіту