ЕСУ – джерело прозорих знань (за оцінкою європейських фахівців)

05/05/2018

У зв’язку з дедалі частішим використанням довідкової інформації як засобу маніпуляції громадською свідомістю (з політичних, ідеологічних, економічних тощо міркувань, що яскраво помітно на прикладі Вікіпедії), Центр досліджень Європейського парламенту (European Parliamentary Research Service) поставив за мету виявити джерела найбільш достовірних неупереджених знань в європейських країнах, які виявляють стійкість інформаційної екосистеми. Вибірку таких джерел склали національні електронні енциклопедії, підготовлені фаховими (науковими) колективами. Результати дослідження представлено в аналітичному звіті під назвою «Europe’s online encyclopaedias»*. У ньому схарактеризовано енциклопедичні інтернет-ресурси з погляду їхньої доступності для суспільства (без оцінки якості змісту енциклопедичного матеріалу).

Прикметно, що в розділі про Україну згадано онлайн-версії «Енциклопедії сучасної України» (ЕСУ), «Енциклопедії історії України» (ЕІУ) та українську «Вікіпедію». У цьому розділі, зокрема, йдеться про таке.

Електронна енциклопедія ЕСУ містить близько 100 тисяч статей; її створено на основі багатотомної друкованої «Енциклопедії сучасної України» – сучасної національної енциклопедії, що надає відомості про Україну від початку 20 ст. донині, формуючи цілісний образ країни з акцентом на висвітленні історичних подій, установ, організацій та видатних осіб. ЕСУ укладає Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, який для підготовки енциклопедичних матеріалів згуртував понад 1000 експертів – авторитетних фахівців із тих чи інших галузей знань, передусім провідних вчених Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка.

Окрім загальних відомостей про енциклопедію ЕСУ, у звіті аналізується рейтинг її сайту, який визначає його позицію стосовно інших у країні, засвідчуючи цим самим доступність / популярність інтернет-ресурсу (автори використовують рейтинг статистичної служби Alexa Internet; рейтинг формується на основі обчислення комбінації середнього значення щоденних унікальних користувачів і приблизної кількості переглядів сторінок в країні за останній місяць). За цим показником, як стверджується в дослідженні, сайт ЕСУ займає 6 322 позицію в Україні (станом на 10 січня 2018 року). Водночас зауважимо, що на сьогодні (травень 2018 року) рейтинг сайту ЕСУ в українському інтернет-просторі підвищився до 4490 позиції – див. alexa.com. Варто додати, що відповідно до даних іншої статистичної служби (Google Analytics) в середньому за місяць сайт енциклопедії ЕСУ відвідує понад 70 000 тисяч унікальних користувачів, переглядаючи при цьому понад 100 000 сторінок енциклопедії.

Для порівняння (згідно з інформацією в дослідженні): національні електронні енциклопедії в Польщі, Хорватії, Італії, Норвегії, Данії, Швеції тощо входять до першої тисячі сайтів у рейтингу відповідних країн. Натомість, скажімо, сайт «Великої російської енциклопедії» у рейтингу сайтів Росії займає 14 032 позицію; чеська онлайн-енциклопедія CoJeCo – 10 208 позицію в Чехії, німецька «Енциклопедія Брокгауз» – аж 56 702 позицію в Німеччині.

Окремо схарактеризовано «Енциклопедію історії України», про яку зазначено, що вона більш спеціалізовано подає інформацію про Україну, її історію, сучасний розвиток, а також окреслює загальні події, знакові для світової історіографії чи політології, відомих персоналій, міжнародні організації тощо. Зазначено, що ЕІУ складається з 10 томів (приблизно 11 тис. статей), і її укладачі планують підготувати ще три томи, присвячені Євромайдану (Революції гідності), анексії Криму, війні на Сході України та загалом подіям і особистостям, прикметним для держави в період після Євромайдану.

Європейські фахівці звертають увагу на те, що електронні версії обох українських енциклопедій мають відкритий безкоштовний доступ до матеріалів.

Насамкінець у розділі про українську національну електронну енциклопедистику поінформовано про Вікіпедію: енциклопедичний ресурс містить 738 070 статей українською мовою (станом на листопад 2017 р.). Читачі Вікіпедії в Україні віддають перевагу російській версії: її використовує 61,6% читачів, українську версію Вікіпедії – 25% читачів.

__________

*Europe’s online encyclopaedias. Equal access to knowledge of general interest? / N. Bentzen; European Parliamentary Research Service. Brussels, 2018. 40 р. doi: 10.2861/375719.