Українська енциклопедистика: Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2014. 112 c.

Збірник містить доповіді учасників Другої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика», яка відбулася 17 червня 2011 року в Києві під егідою Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка в Європі. У доповідях обговорено питання розвитку регіональної енциклопедистики, методологічні проблеми, що постають перед укладачами під час підготовки енциклопедичних видань різних типів в Україні й за кордоном. У центрі уваги доповідачів – з’ясування ролі й місця енциклопедії в житті сучасного суспільства, її інформаційно-довідкові, науково-освітні і культурні функції.