Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2014. 282.

Збірник містить доповіді учасників Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика», яка відбулася 22–23 жовтня 2013 року в Києві під егідою Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України та Наукового товариства ім. Шевченка у рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів. У доповідях обговорено широке коло питань енциклопедистики, зокрема напрями й перспективи розвитку енциклопедичної справи в Україні та за кордоном, питання методики і методології створення енциклопедичних видань різних типів. У виступах учасників Круглого столу «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру», засідання якого відбулося в рамках конференції, висвітлено питання про започаткування спільного проекту науковців трьох країн – Білорусі, Росії та України.