Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції

04/01/2019

Вийшла друком колективна монографія “Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції”. Її присвячено актуальним проблемам української енциклопедистики – типології українських енциклопедичних видань та їхнім функціональним і жанрово-стильовим особливостям. У дослідженні розглянуто енциклопедії як жанр довідкової літератури, окреслено їхні функції, типологічні ознаки; проаналізовано класифікації енциклопедичних видань; схарактеризовано особливості стилю енциклопедичних статей та енциклопедій загалом. Для науковців, працівників видавництв довідкової літератури та всіх, хто цікавиться питаннями енциклопедистики й книговидання.

Зміст

Передмова

Розділ 1. Тенденції розвитку сучасної української енциклопедистики

Розділ 2. Сутність енциклопедій та їхні жанрово-стильові особливості

Розділ 3. Типологія українських енциклопедичних видань

Розділ 4. З історії енциклопедистики

Література

No online PDF viewer installed
Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / ред. Я. С. Яцків. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 150 с. DOI: https://doi.org/10.37068/b/9789660287075


Електронну копію монографії поширено в мережі Інтернет на основі ліцензії Creative Commons CC BY 4.0