Яцків Я.С., Железняк М.Г., Ізотова І.Ю. Наука і культура України: долаючи кордони / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ: Академперіодика, 2014. 176 с.

У книзі подано історію створення та діяльності Комітету науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при Академії наук УРСР (КНК АН УРСР), з 1994 року – Український міжнародний комітет з питань науки і культури при Національній академії наук України (КНК НАН України) в 1991–2004 роках.