Жуковський Аркадій Іларіонович

(12 січня 1922, Чернівці — 2 жовтня 2014, Париж) знаний науковець, енциклопедист, історик, краєзнавець, літературознавець, культуролог, громадсько-політичний діяч. Іноземний член Національної академії наук України, дійсний член і почесний голова Наукового товариства ім. Шевченка в Європі, почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Нагороджений «Орденом за заслуги» 3-го і 2-го ступенів, відзнакою НАН України «За наукові досягнення».

Народився А. І. Жуковський в Чернівцях, проте здобути вищу освіту на батьківщині вчений не мав змоги, оскільки був сином православного священика —  у навчанні йому було відмовлено. Для досягнення поставленої мети, емігрував до Австрії, де навчався у Ґраці і рівночасно брав активну участь в українських студентських організаціях, зокрема обирався головою Союзу Українських Студентських Товариств в Австрії (1947–1949) і членом управи Центрального Союзу Українського Студентства (1948–1955), згодом був головою студентського товариства «Зарево» (1955–1958).

Релігійні переконання та походження примусили знову емігрувати — вже до Франції.

Від 1959 року обіймав посаду генерального секретаря Українського Академічного Товариства в Парижі. Від 1960 р. до 1988 р. викладав українську цивілізацію (географію, історію, мистецтво) в Інституті східних мов та цивілізацій Паризького університету. Захистив дві докторські дисертації: першу 1969 року в Українському Вільному Університеті і другу 1976 року в Сорбонні.

Від 1969 р. – професор, а згодом продекан філософського факультету Українського Вільного Університету.

У 1968 р. обраний науковим секретарем, 1987 р. – головою, від 2009 р. – почесним головою Наукового товариства ім. Шевченка в Європі.

Він бере активну участь в житті української громади Франції. Аркадій Жуковський належав до організації Українська Національна Єдність, багато років був членом Проводу ОУН. 1983–1995 роках був президентом Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі. Українська Православна Автокефальна церква обрала його членом Митрополичої Ради. Він був одним з ініціаторів і учасником відзначень у 1996 році 400-ліття від дня народження Київського митрополита Петра Могили в ЮНЕСКО, брав участь у Соборі Української Православної Церкви Київського Патріархату, на якому Петра Могилу причислено до лику святих.

Неоціненний несок зробив Аркадій Іларіонович у розвиток української енциклопедичної науки. Після знайомства з В. Кубійовичем перейшов працювати до «Енциклопедії українознавства». Багато років він був співробітником її редакції, де обіймав посаду редактора, був автором ґрунтовних статей і географічних мап. Від 1985 року, після смерті В. Кубійовича, очолював редакцію «Енциклопедії українознавства». Український енциклопедист входив також до складу редколегії англомовної «Енциклопедії Українознавства», зокрема, працював редактором відділів релігії та історії і був автором численних гасел.

Саме завдяки спільній ініціативі А.І. Жуковського, академіків НАН України І.М. Дзюби та Я.С. Яцківа 1998 року розпочалася підготовка та видання багатотомової «Енциклопедії сучасної України», яка спочатку мислилася як логічне продовження «Енциклопедії українознавства». Нині Аркадій Іларіонович є співголовою Головної Редакційної Колегії «Енциклопедії сучасної України» та автором низки статей до неї.

А. Жуковський і сьогодні повен сил і натхнення, активно продовжує наукову діяльність.

Стаття про Аркадія Жуковського на сторінках 9-го тому Енциклопедії Сучасної України