Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Державної установи «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України»

04/02/2022

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посади директора Державної установи «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України» (дивитися оголошення від 17.01.2022).

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України НАН України, члени НАН України, вчена рада наукової установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та п.4.4., розділу ІV Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України, затверджених постановою Президії НАН України від 14.09.2016 р. № 180.

Прийом документів претендентів здійснює Відділення історії, філософії та права НАН України протягом двох місяців від дня оприлюднення оголошення (до 17 березня 2022 р.) за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601.

Підготовку та проведення виборів директора Державної установи «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України» організовує Інститут згідно згідно зі Статутом та чинним законодавством. Для проведення виборів видано наказ директора Інституту від 20.01.2022 р. Про організацію виборів директора Державної установи «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України», відповідно до якого створено організаційний комітет та виборчу комісію.