Збірники наукових праць, монографії, посібники

З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / М. Железняк, О. Іщенко, О. Савченко, А. Шушківський, Р. Пилипчук, О. Давиденко, Т. Березюк; редкол.: М. Железняк (гол. ред.) та ін. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 352 с.

Дослідження присвячено вивченню досвіду підготовки «Енциклопедії українознавства» – фундаментальної праці української енциклопедистики й водночас важливої складової національної культурної спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що свідчать про організацію роботи редакції «Енциклопедії українознавства» впродовж 1948–1985 років. Окрім цього, схарактеризовано «Енциклопедію українознавства» як … Докладніше

Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / М. Железняк, О. Іщенко, О. Савченко, А. Шушківський, Р. Пилипчук, С. Очеретянко, О. Давиденко, Т. Березюк; відп. ред.: Я. Яцків. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 150 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам української енциклопедистики – типології українських енциклопедичних видань та їхнім функціональним і жанрово-стильовим особливостям. У дослідженні розглянуто енциклопедії як жанр довідкової літератури, окреслено їхні функції, типологічні ознаки; проаналізовано класифікації енциклопедичних видань; схарактеризовано особливості стилю енциклопедичних статей та … Докладніше

Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки і перспективи: наук. збірник / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ: Академперіодика, 2015. 252 с.

Збірник наукових праць присвячено питанням української енциклопедистики. Зокрема, проаналізовано українські енциклопедичні видання, схарактеризовано здобутки енциклопедичної справи в державі, зазначено сучасні тенденції й перспективи її розвитку, розкрито лабораторію творення окремих українських енциклопедичних видань на прикладі Енциклопедії Українознавства та Енциклопедії Сучасної України. … Докладніше

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ: Академперіодика, 2015. 252 с.

Книгу призначено для надання методичної допомоги в практичній діяльності укладачів паперових і електронних енциклопедій. Охоплено різні методичні аспекти підготовки енциклопедій – від принципів укладання словника, вироблення схем подання матеріалу, створення баз даних енциклопедичних статей та іконографії до особливостей їх верстки … Докладніше

Енциклопедичний простір України // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. Вип. 12. Київ: Академперіодика, 2015. 243 с.

12-випуск збірника наукових праць присвячено проблемам української енциклопедичної справи і названо “Енциклопедичний простір України”. Автори статей – науковці Інституту енциклопедичних досліджень НАН України – інформують про особливості історії енциклопедичної справи, сучасний стан розвитку довідкової літератури, проблеми її укладання; аналізують найважливіші … Докладніше

Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. 112 c.

Видання вміщує доповіді учасників V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» (Київ, 27 листопада – 1 грудня 2017 року), присвячені актуальним питанням сучасної української регіональної енциклопедистики. Висвітлено основні проблеми, що стосуються регіональних енциклопедій; представлено опис окремих із них, які з’явилися в … Докладніше

Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2014. 282.

Збірник містить доповіді учасників Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика», яка відбулася 22–23 жовтня 2013 року в Києві під егідою Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України та Наукового товариства ім. Шевченка у рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів. У
Докладніше

Українська енциклопедистика: Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2014. 112 c.

Збірник містить доповіді учасників Другої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика», яка відбулася 17 червня 2011 року в Києві під егідою Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка в Європі. У доповідях обговорено питання розвитку

Докладніше

Яцків Я.С., Железняк М.Г., Ізотова І.Ю. Наука і культура України: долаючи кордони / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ: Академперіодика, 2014. 176 с.

У книзі подано історію створення та діяльності Комітету науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при Академії наук УРСР (КНК АН УРСР), з 1994 року – Український міжнародний комітет з питань науки і культури при Національній академії наук … Докладніше